Sanità: gli italiani non temono l’influenza e ne sottovalutano i rischi